Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid en MVO

Wat is duurzaamheid en MVO?

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. Engelstalige termen voor MVO zijn Corporate (Social) Responsibility (CSR) en Sustainability.

 

Een circulaire economie, duurzaam ondernemen en een goed doordacht afvalbeleid. Het zijn belangrijke onderwerpen waar je vandaag de dag, ook op zakelijk vlak, regelmatig mee te maken krijgt. Binnen Nederland (en Europa) wordt er ook op hoger niveau veel aandacht geschonken aan een circulaire economie. Zo is er vanuit de Rijksoverheid een plan opgesteld om samen met het bedrijfsleven te werken aan een duurzame economie voor de toekomst. Maar wat houdt dat in? Wat is een circulaire economie precies?

 

MVO is volgens MVO Nederland:

 

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

MVO people profit planet

Neen je aandeel in de nieuwe economie

People

De mens staat centraal in de onze bedrijfsvoering en goed ondernemerschap houdt voor ons in dat wij investeren in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en hun omgeving.
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid werken wij met diverse opleidingsinstituten, leiden mensen op en bieden stageplekken aan. Sociaal werken wij nauw samen met regionale WSW- bedrijven.

Planet

Wij hechten waarde aan maatschappelijk ondernemen en willen daar naar handelen. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en de wereld. Vooropgesteld dat het milieu centraal staat. Door duurzame en innovatieve producten te ontwerpen en toe te passen die ingezet kunnen worden om de milieubelasting te verminderen, leveren wij een bijdrage om de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Wij hechten waarde aan gebruik en hergebruik van duurzame grondstoffen binnen onze eigen organisatie. Samen met onze afnemers en partners zetten wij ons in om processen te verbeteren en te verduurzamen. Duurzaam ondernemen doen wij door besparingen te realiseren in ons energieverbruik, ons afval gescheiden in te zamelen en door sociaal en duurzaam te produceren volgens de Cradle to Cradle filosofie.

Profit

Wij worden niet alleen gedreven door winst en omzet maar, hechten ook waarde aan onze maatschappelijke en economische bijdrage die we kunnen leveren aan de samenleving. Met onze maatschappelijke betrokkenheid steunen wij organisaties die inzetten op duurzaamheid door onder andere sponsoring en samenwerking.

afval scheiden