Afvalsoorten

Afvalsoorten

Door verschillende afvalsoorten goed te scheiden en als grondstoffen te hergebruiken, werken wij samen met onze klanten aan een circulaire economie. Ook helpen we bedrijven, overheden en particulieren op deze manier bij het verminderen van hun CO2-footprint. Wij bieden inzamelingsoplossingen aan voor de volgende bedrijfsafvalsoorten:

Glas

 

Inzameling en verwerking van uw glasafval

 

Van jampot tot spiegel. Van bierfles tot draadglas. Wij verwerken vrijwel alle soorten hol glas en vlak glas. Eerst zamelen we het glas in, gescheiden van uw overige afval. Daarna brengen we het naar verwerkingsinstallaties die het nog eens op kleur sorteren en ontdoen van productvreemde stoffen. En vervolgens kan het opnieuw worden ingezet, als grondstof voor de glasindustrie.

 

Vertrouwelijk papier

 

Inzameling en vernietiging van uw vertrouwelijk papier

 

Voor het veilig inzamelen van vertrouwelijke documentatie bieden wij speciale, afsluitbare containers aan. We vervoeren uw papier met beveiligde transporten naar een aparte verwerkingslocatie, waar het wordt vernietigd volgens de CA+ norm (Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging). Indien gewenst verstrekken wij u bovendien een vernietigingsverklaring of officieel proces verbaal van vernietiging.

 

Swill

 

Inzameling en vernietiging van uw Swill afval

 

Bij iedere onderneming waar voedsel geproduceerd wordt, komen afvalstromen vrij die bestaan uit (gekookt) keukenmateriaal en etensresten. Deze afvalstroom, swill genoemd, is goed recyclebaar en kan dus op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. Het scheiden van uw afvalstromen zorgt er immers voor dat uw afvalstromen geoptimaliseerd worden. Daardoor houdt u dus minder restafval over, waardoor u dus bespaart op uw afvalkosten.

 

Restafval

 

Inzameling en verwerking van uw restafval

 

Onder restafval verstaan wij alle afvalsoorten die u niet meer in gescheiden vorm kunt aanbieden. Maar zelfs restafval zien we bij Van Kaathoven nog steeds als grondstof. Het grove restafval dat we bij u inzamelen ondergaat op onze locatie namelijk nog eens een extra nascheiding. Dat gebeurt met behulp van geavanceerde technieken, om nog zoveel mogelijk van het afval geschikt te maken voor hergebruik.

Klein chemisch afval (kca) / klein gevaarlijk afval (kga)

 

Inzameling en verwerking van uw gevaarlijk afval

 

Verfafval, oliehoudend afval en industrieel verontreinigd slib, maar ook klein kantoorafval zoals lege batterijen en cartridges; het valt allemaal onder gevaarlijk afval. Dit type afval moet u separaat aanbieden, onder specifieke voorwaarden. Wij adviseren u er graag over, en kunnen u ook op dit gebied compleet ontzorgen.

PMD Bedrijfsafval

 

Inzameling en verwerking van plasti, metalen en verpakkingen

 

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken (PMD)

Bekers

 

Inzameling en verwerking van bekers

 

Bekers

GFT

 

Inzameling en verwerking van groente, fruit en tuinafval

 

GFT

afval scheiden