Afval Circulair

Circulaire economie

Een circulaire economie, duurzaam ondernemen en een goed doordacht afvalbeleid. Het zijn belangrijke onderwerpen waar je vandaag de dag, ook op zakelijk vlak, regelmatig mee te maken krijgt. Binnen Nederland (en Europa) wordt er ook op hoger niveau veel aandacht geschonken aan een circulaire economie. Zo is er vanuit de Rijksoverheid een plan opgesteld om samen met het bedrijfsleven te werken aan een duurzame economie voor de toekomst. Maar wat houdt dat in? Wat is een circulaire economie precies?

Hoger klimmen op de afvalhiërarchie

Het omgaan met afval wordt duidelijk geïllustreerd met de Ladder van Lansink. De Ladder van Lansink is de bekende afvalhiërarchie van oud-politicus, Ad Lansink. De illustratie geeft weer op welke treden de afvalstoffenbelasting van toepassing is. Door hoger te klimmen op de Ladder van Lansink wordt er bespaard op afvalkosten en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Een verbetering van het afvalbeleid door afvalscheiding biedt bedrijven dus ecologische en economische voordelen.

afvalhiërarchie Ladder van Lansink

Wat is Klein chemisch afval (KCA)?

 • Batterijen
 • Spaarlampen en energiezuinige lampen
 • TL-buizen
 • Vloeibare gootsteenontstopper
 • Lampenolie
 • Petrolium
 • Bestrijdingsmiddelen / insecticiden
 • Medicijnen (Deze kun je soms ook inleveren bij de apotheek)
 • Kwikthermometers
 • Injectienaalden
 • Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
 • Verfproducten als terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
 • Kwikschakelaars (bij voorbeeld niet-digitale verwarmingsthermostaten)
 • Fotofixeermiddel
 • Foto-ontwikkelaar
 • Etsvloeistoffen als salpeterzuur en zwavelzuur
 • Zoutzuur
 • Accu’s
 • Benzine
 • Motorolie, afgewerkte olie en remolie, oliefilters
 • Spuitbussen met chemisch symbool
 • Make-upverpakkingen

Groene groei en circulaire economie

 

De Rijksoverheid wil dat de groei van de economie niet ten koste gaat van het milieu. En ook niet ten koste van volgende generaties. Dit principe heet ‘groene groei’ en leidt tot een circulaire economie. Bedrijven en consumenten gaan binnen een circulaire economie verantwoord om met hun afval en grondstoffen. Producten en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt waardoor er geen afval meer bestaat.

 

De overheid heeft als doelstelling om in 10 jaar tijd de hoeveelheid restafval met 50% te verminderen en heeft daarom begin 2015 de afvalstoffenbelasting op restafval ingevoerd. Dat betekend dat het afvoeren zo’n 10 tot 20% duurder wordt. Deze belasting is juist ingevoerd om bedrijven meer bewust te maken van de noodzaak van afvalscheiding.

 

afval criculair

afval scheiden