Waarom

Afval scheiden

Afval is geen afval

 

Waarom het goed is afval te scheiden? Eigenlijk is het heel simpel. Afval bestaat niet. Want afval is geen afval. Het zijn waardevolle grondstoffen. Die kunnen heel goed dienen om nieuwe producten van te maken. Zo hoeven daar geen nieuwe grondstoffen voor gebruikt te worden. Bovendien zijn nieuwe grondstoffen niet onbeperkt voorradig. Waarbij komt dat het energie, tijd, arbeid en geld kost om nieuwe grondstoffen te produceren.

Vroeger werden al die grondstoffen wel als afval beschouwd. Het werd verbrand of ergens gedumpt. Pure kapitaalvernietiging. Met vervuiling als bijkomend ongewenst resultaat.

 

Geef afval meerwaarde

 

Tegenwoordig weten we beter. De techniek om afval weer om te zetten in bruikbare grondstoffen ontwikkelt zich snel. Dat noemen we recycling. Zo krijgt afval meerwaarde. Daarbij is echter wel belangrijk dat afval gescheiden wordt ingezameld in de afvalbak. Pas dan is het mogelijk afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Daarom is het goed om afval al bij de bron te scheiden.
Die bron, dat is de afvalbak. Alle mogelijke herbruikbare materialen komen in de afvalbak terecht. Papier, karton, glas, plastic, kunststoffen, metaal, folie, blik, hout, edelmetaal, chemische stoffen, etensresten, groenafval, piepschuim … De lijst is eindeloos. Door heel simpel afval in recycling afvalbakken te gooien, verandert het van afval in waardevolle bron van nieuwe grondstoffen.

afval scheiden en afval preventie recreatie

Samen het probleem oplossen

 

Iedereen die consumeert, en dat is in de praktijk vrijwel iedereen, kan hier een bijdrage aan leveren. Want consumeren levert afval op. Dat is een simpel feit. Dit geldt ook voor werkzaamheden in alle mogelijke sectoren.

 

Allemaal bronnen van afval. Gelukkig is de oplossing uiteindelijk net zo simpel. Afval goed scheiden in recycling afvalbakken. Dat kan iedereen doen. En iedereen die dat niet doet kan er nu mee beginnen. Zo kunnen we samen het afvalprobleem bij de bron aanpakken. In feite een eenvoudige manier om de wereld voor iedereen een stukje schoner te maken.

Meer voordelen van afval scheiden

 

 

Er zijn nog meer goede redenen om afval te scheiden. De overheid stimuleert afvalscheiden voor burgers. Maar voor bedrijven, instellingen en andere organisaties is het verplicht. Afval niet op de juiste manier scheiden in afvalbakken kan leiden tot boetes. Daarnaast betaalt u afvalstoffenbelasting op het restafval dat u produceert. Dat is al het afval dat niet gescheiden wordt ingezameld. Hoe minder restafval u produceert, hoe minder kosten u heeft.

 

De voordelen van afval scheiden op een rijtje:

 

  • Afval gescheiden inzamelen is kostenbesparend.
  • Het leidt tot minder verspilling.
  • Afvalscheiden is beter voor de economie en het milieu.
  • Afval niet op de juiste manier scheiden kan leiden tot boetes.
  • U geeft het goede voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Afvalscheiding zorgt voor een beter imago van uw organisatie, intern en extern.
  • Recycling is de toekomst en u bent er klaar voor.

Zo werkt het

 

Afval scheiden is niet alleen maar een kwestie van recycling afvalbakken voor gescheiden inzameling neerzetten. Het gaat om veranderingen in de organisatie, op een gespecialiseerd terrein. Dat begint met kennis verzamelen, om inzicht te krijgen in de afvalstromen van uw organisatie. Voor succes moet u de medewerkers meekrijgen. Het gaat om het bewerkstelligen van een blijvende gedragsverandering. Ook van belang zijn heel praktische zaken: de juiste afvalscheidingsbakken kiezen, de plekken waar deze komen, en afspraken voor inzameling maken met de juiste partijen.

 

Herena geeft deskundig advies en zorgt voor praktische oplossingen. Zo kan ook uw organisatie afval goed scheiden met blijvende resultaten.

 

 

Meer succes met het juiste afvalsysteem

 

 

Afval scheiden lukt beter wanneer het weinig moeite kost om het afval in de juiste afvalscheidingsbak te gooien. Dat doen mensen niet automatisch. Afval weggooien doet men namelijk onbewust. Op dezelfde manier zoals men bijvoorbeeld onbewust auto rijdt. Zijn de juiste handelingen en het juiste gedrag eenmaal aangeleerd, dan volgt men de regels zonder daar telkens bij na te denken.

 

 

Signing voor beter resultaat

 

 

Daarom is het van belang om mensen te triggeren het goed te doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat duidelijke signing eraan bijdraagt dat mensen een afvalbak op de juiste manier gebruiken. Is men dat eenmaal gewend, dan doen mensen het vanzelf goed. Zonder erbij na te denken. Zo wordt afval goed scheiden een onbewuste handeling.

 

Om die reden zijn alle afvalbakken van Herena voorzien van specifieke kleuren, symbolen en vaak ook teksten. Tezamen zorgen deze elementen ervoor dat mensen de afvalbakken op de juiste manier gebruiken. Met meer en betere afvalscheiding tot gevolg.

afvalscheiden en afvalpreventie horeca

Afval voorkomen

 

 

Uiteindelijk is het doel om helemaal geen afval meer te hebben. Dat wil zeggen: materialen zullen nog steeds worden weggegooid. Maar het doel is om al die materialen volledig te kunnen hergebruiken. Dat is een belangrijk onderdeel van circulair werken. De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Zover is het nog lang niet. Maar in Nederland zijn we goed op weg. Zo wordt al driekwart van het afval in Nederland opnieuw gebruikt. Afvalscheiden werkt dus echt!

 

Dat is mede te danken aan bedrijven en andere organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naleven van een goed afvalbeleid is daar een belangrijk onderdeel van. Zowel wat betreft afval scheiden als afvalpreventie. Immers, hoe minder afval ontstaat, hoe kleiner het afvalprobleem wordt. Dat klinkt makkelijker dan het in de praktijk is. Wilt u ook een effectief afvalbeleid voor uw organisatie? We denken graag en deskundig met u mee.
Is uw onderneming, instelling of andere organisatie bereid ook zijn maatschappelijke steentje bij te dragen? Herena weet wat hiervoor nodig is en helpt u verder. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

afval criculair

Zeven misverstanden over afval scheiden

1.  Dat kleine beetje van ons maakt geen verschil.

 

Het is misschien verleidelijk om te denken dat het beetje afval van uw organisatie niets uitmaakt. Maar dat doet het wel degelijk. Alle beetjes helpen is niet zomaar een gezegde. Elke bijdrage telt.

 

2. Ik betaal al voor het afval, dan is scheiden niet nodig.

 

Afval inzamelen kost inderdaad geld. Voor restafval betaalt u nog meer. Daarom is het zaak te zorgen voor zo weinig mogelijk restafval. Dan bespaart u op de afvalstoffenbelasting.

 

3. Anderen doen het ook niet.

 

Het is waar dat nog niet alle organisaties hun afval op de juiste manier optimaal scheiden. Maar op heel veel plekken gebeurt dat wel. En steeds meer partijen doen mee. Dan is de vraag: kiest u voor meedoen, vooroplopen of achterlopen?

 

4. Het komt toch weer op een grote hoop terecht.

 

 

Niet is minder waar. De afvalinzamelaars beseffen heel goed dat afval grondstoffen bevat. Daarom wordt het gescheiden ingezameld. Alles weer ‘op een grote hoop gooien’ zou enkel kapitaalvernietiging zijn. Los van het feit dat dit niet is toegestaan. Recyclebedrijven recyclen dus wel degelijk. Dat is per slot van rekening de reden voor hun bestaan. Inmiddels wordt bijvoorbeeld meer dan de helft van alle plastic verpakkingen gerecycled. En dat percentage neemt elk jaar toe.

 

5. Al die kunststof verpakkingen, dat is toch niet onze schuld?

 

 

Dat klopt. Ook de verpakkingsindustrie heeft een taak: zorgen voor verpakkingen die het milieu minder belasten. Op dat gebied zitten die bedrijven echt niet stil. Maar grote veranderingen gaan nu eenmaal niet van de ene op de andere dag. Dat is geen reden om er zelf niks aan te doen. U kunt zelf de verpakking niet veranderen of weglaten. Maar u kunt die verpakking wel in de juiste afvalbak voor gescheiden inzameling gooien.

 

6. De medewerkers zover krijgen gaat echt niet lukken.

 

 

Afval gescheiden in de juiste afvalbak gooien gaat inderdaad lang niet altijd vanzelf. In de praktijk is het een heel traject. Interne communicatie speelt daarbij een grote rol. Net als het kiezen van het beste afvalsysteem voor uw organisatie. Herena heeft ervaring met al deze zaken. We helpen u graag en deskundig om een effectief afvalbeleid op te zetten. En ervoor te zorgen dat afval scheiden ook echt gebeurt.

 

7. Het blijft ingewikkeld, het afval op de juiste manier scheiden.

 

 

Het afval in de juiste bak gooien kan soms inderdaad lastig zijn. Pizzadozen in de papierpak? Nee, vanwege het vet in de doos hoort deze bij het restafval. Chipszak bij het plastic? Nee, de binnenlaag is een metaallaagje. Dat verstoort de recycling van plastic en gaat daarom bij het restafval. Colablikje bij het restafval? Nee, plastic, blik en drankenkartons gaan bij het plastic afval. De recyclingbedrijven zorgen voor verdere verwerking.
Het komt erop neer dat afval op de juiste manier scheiden aangeleerd gedrag is. Daarom is het belangrijk de juiste afvalbakken te hebben die het gewenste gedrag stimuleren. Voorlichting en interne communicatie zijn daartoe ook van belang. Gedragsveranderingen vergen tijd. Maar is men er eenmaal aan gewend, dan scheiden mensen het afval vanzelf op de juiste manier.

Bespaar kosten en spaar het milieu

 

Afval scheiden werkt echt. Herena Waste Management helpt u graag om ook op in uw organisatie afval duurzaam te scheiden. Daarmee bespaart u kosten en spaart u het milieu. Wij adviseren u over de best mogelijke oplossing voor uw organisatie, helpen u om de benodigde kennis te verzamelen, leveren de vereiste duurzame producten en ondersteunen u bij de interne communicatie. Zo zorgen wij samen ook bij uw bedrijf, instelling, school, ziekenhuis, sportvereniging of andere organisatie voor duurzame afvalscheiding, met blijvende resultaten.

 

Vraag naar één van onze verkoopadviseurs

Bel naar +31 (0)35 6244928

E-mail: info@herena.nl

ma – vr 09:00 – 17:00

Herena Marc Heemskerk