Gescheiden afval in de

zorg

Duurzaam afval scheiden in zorginstellingen en ziekenhuizen

Een schone en hygiënische omgeving. Dat is in de zorg onder alle omstandigheden van groot belang. Dit veroorzaakt veel afval. Vroeger was de oplossing simpel. Al het afval uit de afvalbakken werd in de eigen oven verbrand. De verbrandingsgassen ‘verdwenen’ in de lucht. Probleem opgelost. Maar die tijd is voorbij, nu de impact op het milieu en het klimaat algemeen bekend is. Ook van ziekenhuizen en zorginstellingen wordt een duurzaam afvalbeleid verwacht: actief werken aan afvalscheiding en afvalpreventie. De bijzondere aard van afval in de zorg maakt het extra lastig om aan de eisen te voldoen.

 

 

Deskundige oplossingen voor de zorg

 

Vooral de aanwezigheid van medisch afval en klein chemisch afval (klein gevaarlijk afval in België) vereist een andere aanpak dan in de meeste andere sectoren. Herena Waste Management helpt u om het afval op veilige en hygiënische wijze te scheiden en af te voeren. Wij geven advies, helpen bij het hele traject en komen met praktische oplossingen. Zo kunt ook u in de zorg stappen maken richting een duurzaam afvalbeleid.

afval scheiden ziekenhuis

Aandacht voor afval

Afval scheiden in aparte afvalbakken en afvalpreventie hebben bij zorginstellingen en ziekenhuizen geen hoge prioriteit. De redenen hiervoor zijn alleszins begrijpelijk. Toch verdient dit onderwerp ook in de zorg- en medische sector de nodige aandacht.

 

 

Milieueisen steeds strenger

 

De milieueisen voor het afvoeren van afval worden steeds aangescherpt. Bovendien gaat het bij zorginstellingen en ziekenhuizen niet alleen om medisch afval en klein chemisch/gevaarlijk afval. Denk aan kantoorafval, keukenafval, afval van patiënten en bezoekers. Bij elkaar gaat het om een flinke berg afval die in afvalbakken verdwijnt. Die berg kan met goed afvalbeleid goed gescheiden en zelfs verkleind worden.

 

 

Voordelen van afval scheiden en afvalpreventie

 

Een goed afvalbeleid dient niet alleen om te voldoen aan milieueisen. Afvalscheiding en afvalpreventie hebben meer voordelen.

 

 • Afval sorteren in aparte afvalbakken leidt tot minder verspilling.
 • Afvalscheiding en afvalpreventie leiden tot minder kosten.
 • Afvalbakken voor gescheiden afvalstromen maken recycling mogelijk.
 • Een goed afvalbeleid zorgt voor een beter imago van uw organisatie, intern én extern.

 

Herena biedt zorginstellingen ziekenhuizen advies, ondersteuning en concrete oplossingen voor het opstellen en uitvoeren van een goed afvalbeleid.

Duurzame afvalbakken voor uw organisatie

Praktische oplossingen voor de zorg

Een geslaagd afvalbeleid vereist veel meer dan het plaatsen van afvalbakken voor gescheiden inzameling. Het gaat om veranderingen in de organisatie, op een gespecialiseerd terrein. Dat heeft gevolgen voor alle betrokkenen.

 

 

Zorgen voor blijvende gedragsverandering

 

In het traject van afvalscheiding en afvalpreventie is interne communicatie van groot belang. Dat geldt voor de introductie van een nieuw afvalsysteem, en des te meer voor het bewerkstelligen van een blijvende gedragsverandering. Voor succes moet u iedereen meekrijgen, zowel de eigen medewerkers als patiënten en bezoekers. Wij helpen u graag om te zorgen dat ook bij uw organisatie iedereen het afval in de juiste afvalbak stopt.

 

 

Voorbereiding voor succes

 

Goede voorbereiding is essentieel voor succesvol afvalscheiden en werken aan afvalpreventie. Dit betreft allerlei zaken, waaronder informatie, communicatie en afspraken maken met de juiste partijen. Maar ook het kiezen van de juiste recycling afvalbakken en het kiezen van de juiste plekken, zowel binnen als buiten.
Allereerst gaat het in de voorbereiding om kennis verzamelen. Dan gaat het onder meer om deze vragen:

 

 • Hoeveel en welke soorten afval produceert uw organisatie?
 • Wat voor afval is geschikt voor recycling?
 • Welke manier van afvalscheiden is geschikt voor uw locatie?
 • Wat voor afvalsystemen passen daarbij?
 • Waar kunt u de afvalbakken het beste plaatsen?
afval scheiden zorg

Afvalverwerking in ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen omvat de afvalproblematiek drie extra afvalstromen.

 • Medisch afval
 • Klein chemisch afval
 • Vertrouwelijk papier

 

 

Medisch afval

 

Mede door het toenemend gebruik van single-use producten neemt de hoeveelheid medisch afval flink toe. Tegelijk worden de eisen rondom afvoer en verwerking steeds strenger. Dat gaat gepaard met stijgende kosten.
Herena Waste Management zorgt er samen met u voor dat medisch- en laboratoriumafval op de juiste wijze wordt ingezameld en verwerkt. Van inventariseren van de soorten afval tot afspraken maken met de juiste partijen voor afvoer en verwerking/vernietiging. Zo kunt u zich concentreren op zorg voor patiënten en cliënten. Terwijl wij er samen voor zorgen dat het afval op de juiste plek terechtkomt.

 

Klein chemisch afval (kca)

 

De verwerking van klein chemisch afval (kca in Nederland) of klein gevaarlijk afval (kga in België) is aan strenge regels gebonden. U bent als organisatie verplicht dit soort afval gescheiden af te voeren. Het gaat onder meer om medicijnen, injectienaalden, toners, cartridges, printerlinten, batterijen en lampen.
Een groot deel van de (schadelijke) stoffen in deze afvalstroom kan worden hergebruikt. Ook daarom is het belangrijk dat u kca/kga gescheiden inzamelt en gescheiden laat afvoeren. Herena helpt u met advies en de juiste afvalbakken om klein chemisch/gevaarlijk afval op de juiste wijze gescheiden in te zamelen en af te voeren.

 

Vertrouwelijk papier

 

Zorginstellingen en ziekenhuizen hebben vaak te maken met vertrouwelijke documenten. Ondanks het elektronisch patiëntendossier staat er nog steeds veel op papier. Voor het weggooien van vertrouwelijke documenten gelden duidelijke regels.

 • Vertrouwelijke documenten moeten apart ingezameld worden.
 • Afvoer dient volgens de regels veilig te gebeuren.
 • Deze afvoer dient gecertificeerd plaats te vinden.
 • Transport mag alleen in afgesloten containers.
 • Vernietiging moet veilig en betrouwbaar gebeuren.

 

De papierversnipperaar is geen geschikt alternatief. Los van het lawaai is dit in principe niet veilig genoeg. Herena biedt u betrouwbare gescheiden prullenbakken voor vertrouwelijk papier. We ondersteunen u daarnaast deskundig bij het verzorgen van veilige afvoer en vernietiging.

Milieukeurmerken

In de zorg zijn er twee milieukeurmerken te verdienen: het ISO14001-certificaat en het Milieukeur. Nog maar twee ziekenhuizen hebben het milieu ISO14001-certificaat. Het meer ambitieuzere Milieukeur is nog door geen enkele zorginstelling behaald.

 

ISO 14001-certificaat

 

ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren. Ook toont het internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem. Zorginstellingen met het ISO14001-keurmerk hebben een goede registratie van alle milieuzaken. Bovendien werken ze een verbetertraject.

 

Doelstellingen en voordelen van ISO 14001

 • Systematisch naar betere milieuprestaties gaan en wet- en regelgeving naleven;
 • Scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied;
 • Invulling van de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen (ISO 26001);
 • Internationaal herkenbare basis voor certificatie.

Lees meer over ISO 14001

 

Milieukeur

 

Milieukeur werd in 1992 door de Nederlandse overheid ingevoerd. Dit keurmerk was bedoeld om consumenten inzicht te geven in welke producten minder milieubelasting veroorzaken dan andere, soortgelijke producten. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst. Daarnaast gaat het keurmerk uit van een integrale benadering bij de verduurzaming van productieprocessen. Daarbij wordt afweging gemaakt tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s.
De uitvoering en toekenning van het keurmerk werden verzorgd door de onafhankelijke Stichting Milieukeurmerk (SMK). Sinds 2017 is On the way to PlanetProof de nieuwe internationale naam voor Milieukeur.

Lees meer over Milieukeur

Maatwerk voor ziekenhuizen en zorginstellingen

 

Herena Waste Management heeft ruime ervaring op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie. We helpen u graag bij het oplossen van uw afvalproblematiek, of het nu gaat om een kleine praktijk, een zorginstelling of een heel ziekenhuis. Dat doen we deskundig, efficiënt en volgens de regels. Voor elke omgeving leveren wij maatwerk, afgestemd op de wensen en behoeften op de locatie. Zo neemt ook uw organisatie haar verantwoordelijkheid én draagt u bij aan een schonere wereld.

 

Vraag naar één van onze verkoopadviseurs

Bel naar +31 (0)35 6244928

E-mail: info@herena.nl

ma – vr 09:00 – 17:00

Herena Marc Heemskerk

Onze klanten in de zorg