Afval scheiden in het

onderwijs

Op weg naar een afvalvrije school

 

Scholieren en studenten moeten kunnen rekenen op een schone, hygiënische leeromgeving. Steeds meer onderwijsinstellingen streven zelfs naar een afvalvrije school. Zo leveren deze organisaties een belangrijke bijdrage aan een duurzame, groene economie en een beter klimaat. Scholen en universiteiten zijn daarom actief bezig met afvalscheiding en afvalpreventie.

In de praktijk is het niet eenvoudig om afvalvrij te worden. Vaak is er niemand die verantwoordelijk is voor afvalbeleid. Bestaande regelingen werken niet altijd mee. Bovendien is het niet gemakkelijk om gedrag van mensen te veranderen. Om een afvalvrije school te worden moet je iedereen meekrijgen: leerlingen, docenten en overige medewerkers.

 

Afval scheiden en kosten besparen

 

De obstakels mogen echter geen reden zijn om de situatie dan maar zo te laten. Wantonderwijsinstituten produceren samen grote hoeveelheden afval. Papier wordt op de meeste plekken al gescheiden ingezameld. Dat levert de school geld op en is eenvoudig te organiseren. Voor andere afvalstromen is dat vaak lastiger. Van waterflesjes tot etensresten en lege schrijfpennen. Dat verdwijnt vaak allemaal in dezelfde afvalbak. 

 

De belangrijkste redenen om afval in het onderwijs te scheiden, en te streven naar een afvalvrije school zijn bekend. 

 

 • Afval scheiden heeft een positieve invloed op het milieu.
 • Afvalscheiding en afvalpreventie leiden tot kostenbesparing.
 • Het maakt de leerlingen enthousiast voor een beter milieu

 

 

Praktische oplossingen voor scholen en onderwijsinstellingen

 

 

Herena Waste Management heeft al veel scholen, universiteiten en andere onderwijsinstitutengeholpen met succesvol afvalscheiden en afvalpreventie. Wij geven advies en helpen bij het hele traject richting een afvalvrije school. Daartoe komen we met praktische oplossingenZo kan ook uw onderwijsinstelling afval direct bij de bron in de juiste afvalbakken scheiden. Dat leidt tot minder restafval en minder verspilling. 

afval scheiden scholen

informatie afvalbakken

Afvalvrije school vergt veranderingen in organisatie

Een afvalvrije school is een onderwijsinstelling die zo weinig mogelijk afval produceert. Afval dat er toch is wordt voor honderd procent gescheiden in afvalscheidingsbakken. Het gaat dus om afvalscheiding én afvalpreventie. Zomaar nieuwe afvalbakken voor gescheiden afval plaatsen is nooit voldoende. Het gaat om een veranderingen in de organisatie, en dat heeft gevolgen voor alle betrokkenen.

 

Goed beginnen met afval scheiden

 

 

Een afvalvrije school is natuurlijk niet in een keer bereikt. Dat kan ook niemand van een onderwijsinstelling verwachten. Belangrijk is allereerst dat afvalvrij het streven is. Stapsgewijs kan de school of universiteit vervolgens de benodigde veranderingen introduceren.

 

Voorbereiding voor succes

 

 

Goede voorbereiding is essentieel voor succesvol afvalscheiden, zo leert ons de ervaring. Het gaat om een heel traject. Dit betreft onder meer: informatie, communicatie, afspraken maken met de juiste partijen. Maar ook het kiezen van de juiste recycling afvalbakken en het kiezen van de juiste plekken. Gaat u dit traject aan samen met Herena, dan bespaart u zich veel tijd en nemen wij u veel zorgen uit handen.

Duurzame afvalbakken voor onderwijsinstellingen

Interne communicatie

De overgang naar een afvalvrije school bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen.

 

 1. De productie van restafval over de hele linie omlaag brengen.
 2. Het afval goed scheiden in speciale afvalbakken.

 

Voor succes is interne communicatie voor beide onderdelen van groot belang. Dat geldt voor zowel de introductie als het bewerkstelligen van een blijvende gedragsverandering. Herena heeft hierin ruime ervaring. Zo kunnen wij ook uw school, universiteit of andere onderwijsinstelling helpen om afvalvrij te worden.

 

 

Zo bespaart u kosten

 

 

Schoolafval wordt door veel gemeenten helaas gezien als bedrijfsafval. Voor het gescheiden afval komen meerdere ophaalwagens langs. Hoe meer verschillende afvalstromen, hoe meer geld dat zodoende kost. Dat kan ontmoedigend werken. Het kan echter ook een stimulans zijn om meer te doen aan afvalpreventie. Want hoe minder afval, hoe lager de kosten. Door afvalscheiding en afvalpreventie slim te combineren, kunnen scholen en universiteiten zelfs flink geld besparen!

 

Onderwijsinstituten kunnen de gemeente vragen hen tot algemeen belang te verklaren. Dan worden ze op het gebied van afval behandeld als huishoudens. Zo kunnen ze hun afval zonder extra kosten gescheiden aanbieden. Wij leggen u graag uit hoe u deze kwesties kunt aanpakken.

afval scheiden universiteit

afval circulair

Afvalbeleid opstellen

De basis voor succes met afvalscheiden en afvalpreventie is een goed afvalbeleid. Het maken van afvalbeleid hoeft niet veel tijd te kosten. Het komt neer op drie dingen:

 

 1. Ambities opstellen;
 2. Bijbehorende doelen formuleren;
 3. Een plan van aanpak maken hoe die doelen bereikt worden.

 

Herena helpt scholen, universiteiten en andere onderwijsinstituten ook met het formuleren van het afvalbeleid. Bij elke stap kunt u rekenen op onze ondersteuning richting een afvalvrije school.

 

Onderwijs over afvalscheiding en afvalpreventie

 

Nieuw afvalbeleid op school of universiteit kan pas echt slagen als u ook de scholieren of studenten betrekt. Dat kan op verschillende manieren.

 • In reguliere lessen door de eigen docent
 • Workshops organiseren
 • Excursies met de leerlingen

 

 

De overheid biedt verschillende informatiebronnen om hier verder mee aan de slag te gaan. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld twee kennisdossiers beschikbaar voor educatie, gedrag en communicatie bij afval op school. Deze zijn te vinden op Afval Circulair, het kenniscentrum over afval en circulaire economie. Beide dossiers zijn zeer geschikt om extra inspiratie en kennis op te doen.

Checklist, stappenplan en tips voor een afvalvrije school

Afval in het onderwijs, een checklist afvalbeleid

 

Rijkswaterstaat heeft in het programma Afval op School een checklist samengesteld voor het maken van afvalbeleid. Deze lijst bestaat uit zes hoofdvragen:

 

 1. Welke regelingen zijn er al?
 2. Wat wil je als onderwijsinstituut aanpakken?
 3. Welke ambities hebben jullie?
 4. Hoe worden scholieren of studenten betrokken?
 5. Wat gaan jullie doen?
 6. Hoe borgen jullie het?

 

 

Volg de checklist met de aanwijzingen. Dan ontstaat een afvalbeleid dat past op een of twee A4-tjes. De checklist is ook een goede basis om het huidige beleid kritisch te bekijken. Of bijvoorbeeld in gesprek te gaan met het bestuur van uw organisatie.

 

Download de checklist afvalbeleid

 

 

Stappenplan Afval op School

 

Een andere handige tool is het Stappenplan Afval op School. Vijf stappen naar succes met afvalscheiding en afvalpreventie op uw onderwijsinstelling.

Stap 1: inzicht in de afvalsituatie op de onderwijsinstelling
Stap 2: ambitie en strategie
Stap 3: vertalen van inzichten en ambitie naar uitvoeringsplannen
Stap 4: opstellen van programma’s en projecten
Stap 5: borging in de organisatie.

 

Download stappenplan Afval op School

 

Met deze vijf tips motiveert u scholieren en studenten om afval te scheiden

 

 1. Maak afvalscheiding en het voorkomen van zwerfafval zo makkelijk mogelijk.
 2. Wijs leerlingen niet op wat er misgaat, maar op de mogelijkheden om iets goed te doen.
 3. Ontwikkel de maatregelen samen met de leerlingen en medewerkers.
 4. Garandeer dat gescheiden afval ook gescheiden wordt verwerkt.
 5. Laat zien wat de afvalscheiding oplevert.

 

 

1. Maak afvalscheiding en het voorkomen van zwerfafval zo makkelijk mogelijk

 

Zorg voor afvalbakken voor gescheiden afval. Let erop dat deze op de juiste plek staan. Moeten scholieren of studenten ver lopen om afval weg te gooien? Dan zullen zij het eerder laten liggen. Zet op de verschillende afvalbalken voor welk soort afval deze bestemd zijn. De neiging om iets in de juiste bak te gooien wordt daardoor groter

 

2. Wijs leerlingen niet op wat er misgaat, maar op de mogelijkheden om iets goed te doen

 

Maak duidelijk dat afvalscheiding geen last is, maar een kleine moeite met grote voordelen. Laat daarom zien wat de positieve gevolgen zijn van afvalscheiding. Ook kunt u de rol van scholieren of studenten vergroten bij afvalscheiding. Geen ze meer verantwoordelijkheid.

 

3. Ontwikkel de maatregelen samen met de leerlingen en medewerkers

 

 

Hebben mensen invloed op de maatregelen, dan werken ze sneller mee. Laat dus merken dat er echt geluisterd wordt. Vraag iedereen om mee te denken over oplossingen voor bijvoorbeeld zwerfafval.

 

 

4. Garandeer dat gescheiden afval ook gescheiden wordt verwerkt

 

 

Laat het praktische nut van afvalscheiding zien. Schaf bijvoorbeeld meubels of andere voorwerpen van gerecycled plastic aan. Of print op gerecycled papier. Zo zien alle betrokkenen met eigen ogen wat het nut is van afvalscheiding.

 

5. Laat zien wat de afvalscheiding oplevert

 

 

Deel cijfers over de resultaten met leerlingen, studenten en medewerkers. Bijvoorbeeld: “Vergeleken met vorige maand hebben wij samen 20 kg minder afval geproduceerd.” Of: “Met het plastic dat wij deze maanden gescheiden hebben verzameld, kunnen vijf nieuwe stoelen worden gemaakt.”

Bespaar kosten en spaar het milieu

 

Herena Waste Management helpt u graag om ook uw school of onderwijsinstelling afvalvrij te maken. Zo spaart u het milieu en bespaart u kosten. Wij adviseren u over de best mogelijke oplossing voor uw school, helpen u om de benodigde kennis te verzamelen, leveren de gewenste duurzame producten en ondersteunen u bij de interne communicatie. Zo zorgen wij samen ook op uw school voor duurzame afvalscheiding en afvalpreventie, met blijvende resultaten.

Vraag naar één van onze verkoopadviseurs

Bel naar +31 (0)35 6244928

E-mail: info@herena.nl

ma – vr 09:00 – 17:00

Herena Marc Heemskerk

 

 

Onderwijsinstellingen die wij helpen afvalvrij te worden