Afval scheiden bij de

overheid

Doorgaan met duurzaam beleid

 

Actief werken aan een groene, duurzame economie en een beter klimaat. Dat blijft voor de overheid onder alle omstandigheden van groot belang. Daarom stimuleert de overheid burgers en bedrijven om afval gescheiden in te zamelen. Overheidsinstanties hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Toch zijn er gemeentes en andere overheden die hun afval niet of onvoldoende scheiden in aparte afvalbakken. Goede afvalscheiding gaat hand in hand met beleid rondom afvalpreventie. Daarbij gaat u verspilling tegen. Dat gebeurt door gescheiden inzameling ten behoeve van recycling, afvalstromen te beperken én duurzaam in te kopen.

 

Praktische oplossingen voor overheidsinstellingen

 

Een geslaagd afvalbeleid vereist veel meer dan het plaatsen van afvalbakken voor gescheiden inzameling. Het gaat om veranderingen in de organisatie, op een gespecialiseerd terrein. Dat heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Herena Waste Management heeft al veel gemeentes geholpen met succesvol afvalscheiden en afvalpreventie. Wij geven advies, helpen bij het hele traject en komen met praktische oplossingen. Zo kunnen gemeentekantoren, stadhuizen en andere overheidsorganisaties daadwerkelijk het goede voorbeeld geven, intern en extern.

afval scheiden gemeentes

informatie afvalbakken

“Regels afvalscheiden ook zelf naleven”

Een beleidsmedewerker Bouwen en Ruimte en Milieu van de gemeente Hilversum over het belang van afvalscheiding en afvalpresentie bij overheidsinstanties:

 

“We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie. Wanneer wij burgers en bedrijven opleggen hun afval goed te scheiden, dan moeten we dat zelf natuurlijk ook doen. Interne milieuzorg moeten we intensiveren en systematischer aanpakken. Afval is daarbij een belangrijk aspect. Het kan niet zo zijn dat we regels opleggen die we zelf niet naleven.”

 

Het gaat bij de uitvoering van het afvalbeleid natuurlijk niet alleen om het volgen van de regels. Afvalscheiding en afvalpreventie heeft meer voordelen.

 

Voordelen van afval scheiden

 

 • Afval sorteren en scheiden leidt tot minder verspilling.
 • Recycling van afval is beter voor het milieu.
 • Met het naleven van een goed afvalbeleid geeft u het goede voorbeeld.
 • Afvalscheiden zorgt voor een beter imago van uw organisatie, intern én extern.
 • Afval niet op de juiste manier scheiden kan leiden tot boetes, ook bij overheidsinstellingen.

 

Alle reden dus om ook in uw organisatie te zorgen voor naleving van een goed afvalbeleid.

Duurzame afvalbakken voor uw organisatie

Afval scheiden bij de overheid, een voorbereiding voor succes

Goede voorbereiding is essentieel voor succesvol afvalscheiden en werken aan afvalpreventie. Dit betreft allerlei zaken, waaronder informatie, communicatie en afspraken maken met de juiste partijen. Maar ook het kiezen van de juiste recycling afvalbakken en het kiezen van de juiste plekken, zowel binnen als buiten.

 

Allereerst gaat het in de voorbereiding om kennis verzamelen. Dan gaat het onder meer om deze vragen:

 

 • Hoeveel en welke soorten afval produceert uw organisatie?
 • Wat voor afval is geschikt voor recycling?
 • Welke manier van afvalscheiden is geschikt voor uw locatie?
 • Wat voor afvalsystemen passen daarbij?
 • Waar kunt u de afvalbakken het beste plaatsen?

 

Zorgen voor blijvende gedragsverandering

 

In het traject van afvalscheiding en afvalpreventie is interne communicatie van groot belang. Dat geldt voor de introductie van een nieuw afvalsysteem, en des te meer voor het bewerkstelligen van een blijvende gedragsverandering. Voor succes moet u iedereen meekrijgen, zowel de eigen medewerkers als de bezoekers.

 

Vertrouwelijk papier scheiden

 

Overheidsinstellingen hebben bij afvalscheiding meer dan andere organisaties te maken met vertrouwelijke documenten. Voor het weggooien gelden duidelijke regels.

 

 • Vertrouwelijke documenten moeten apart ingezameld worden.
 • Afvoer dient volgens de regels veilig te gebeuren.
 • Deze afvoer dient gecertificeerd plaats te vinden.
 • Transport mag alleen in afgesloten containers.
 • Vernietiging moet veilig en betrouwbaar gebeuren.

 

De papierversnipperaar is geen geschikt alternatief. Los van het lawaai is dit in principe niet veilig genoeg. Herena biedt u betrouwbare gescheiden prullenbakken voor vertrouwelijk papier. We ondersteunen u daarnaast deskundig bij het verzorgen van veilige afvoer en vernietiging.

 

Duurzame afvalbakken waarover is nagedacht

 

Voor het scheiden van afval bieden wij complete afvalscheidingssystemen. Uiteraard zijn onze afvalbakken duurzaam geproduceerd. Bovendien zijn deze vormgegeven op grond van wetenschappelijk onderzoek. De combinatie van kleuren, vormen en belettering vormt een extra stimulans om afval in de juiste prullenbak te stoppen.

afval scheiden overheden

afval circulair

Afvalproblematiek op de politieke agenda

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam inkopen zorgt voor minder verspilling van grondstoffen. Duurzaam inkopen betekent dat u, als overheidsinstelling, niet alleen naar de prijs kijkt. De effecten op milieu- en sociale aspecten tellen ook mee bij de inkoopbeslissing. Daarbij is ook belangrijk op welke thema’s uw organisatie het accent legt en welk ambitieniveau is gekozen. Misschien heeft uw organisatie afgesproken om bij alle aanbestedingen specifieke milieucriteria toe te passen. Mogelijk staat innovatie hoog op de agenda. Dergelijke afspraken hebben ook gevolgen voor uw afvalbeleid.

 

Circulair inkopen als beleidsprioriteit

 

In de circulaire economie gaat men nog een stap verder. Daarin is het streven dat afval niet bestaat. Herbruikbaarheid van producten en materialen is hierbij maximaal, waardevernietiging is minimaal. Dit is een beleidsprioriteit bij de overheid. Onderdeel hiervan is circulair inkopen, een relatief nieuwe manier van inkopen waarbij Nederland een van de koplopers is.

 

Ook in de circulaire economie blijven afvalscheiding en afvalpreventie belangrijk. Herena helpt u deskundig om uw beleidsdoelstellingen op dit gebied te realiseren. Zo maken we samen de stappen die nodig zijn om de afvalproblematiek op te lossen en zo de wereld schoner te maken.

 

 

Maatwerk voor uw organisatie

 

Herena Waste Management heeft ruime ervaring op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie. We helpen u graag bij het opstellen en uitvoeren van een goed afvalbeleid. Zo volgt u de regels, geeft u het goede voorbeeld én draagt u bij aan een schonere wereld. Voor elke omgeving leveren wij maatwerk, afgestemd op de wensen en behoeften in uw organisatie.

Praktische tips om uw afval te scheiden

Met deze praktische tips zet ook uw gemeentekantoor, stadhuis of andere overheidsinstantie stappen richting volledige afvalscheiding. Herena biedt advies, ondersteuning en concrete oplossingen voor het opstellen en uitvoeren van een goed afvalbeleid.

 

 1. Breng uw zakelijk afval in kaart.
 2. Zorg voor voldoende afvalbakken en zet ze op een centrale plek. 
 3. Verwijder persoonlijke afvalbakken onder bureaus.
 4. Formuleer een doelstelling.
 5. Kies voor duurzame producten.
 6. Betrek de medewerkers.
 7. Print met een pasje.
 8. Gebruik de afvalscheidingswijzer.

 

 

1. Breng uw zakelijke afval in kaart

 

Breng in kaart hoeveel en wat voor afval uw organisatie produceert. Dat geeft inzichten die noodzakelijk zijn om uw afval efficiënt te scheiden. Binnen de kantooromgeving zijn dit over het algemeen papier, karton, inktpatronen en overig afval. Bewustwording op dit vlak leidt tot meer motivatie om het restafval te verminderen.

 

2. Zorg voor voldoende afvalbakken en zet ze op een centrale plek.

 

Haal afvalbakken bij bureaus weg. Zorg voor drie verschillende afvalcontainers op een centrale plaats in de werkomgeving. Geef duidelijk aan voor welk soort afval ze bedoeld zijn. Dat kan het beste door middel van symbolen, kleuren en tekst. Zo ziet iedereen duidelijk waar het afval heen moet. Daardoor vermindert de hoeveelheid restafval. Is er ook een keuken aanwezig in uw organisatie? Plaats ook daar meerdere afvalbakken. Zo kan men ook het keukenafval gemakkelijk scheiden.

 

3. Verwijder persoonlijke afvalbakken onder bureaus

 

Persoonlijke afvalbakken onder bureaus hebben vaak maar één optie: restafval. Daardoor verdwijnt er van alles in dezelfde prullenbak. Dit leidt onnodig tot veel meer restafval. Zonder persoonlijke afvalbak lopen medewerkers naar de centrale afvalcontainers. Zo kan het scheiden van afval bij de bron beginnen.

 

4. Formuleer een doelstelling

 

Documenteer het afvalmanagement en maak het beleid en de richtlijnen duidelijk aan de medewerkers. Dat kan heel goed door middel van een bewustwordingscampagne. Formuleer een concrete doelstelling voor het scheiden van het afval. Denk eraan dat goed scheiden van afval in afzonderlijke afvalbakken ook financiële voordelen heeft. Daardoor zullen medewerkers meer gemotiveerd worden om mee te doen aan afvalscheiding.

 

5. Kies voor duurzame producten.

 

Kies voor duurzame producten met een lange levensduur. Dit vermindert de afvalproductie. Gebruik bijvoorbeeld koffiemokken in plaats van plastic bekers.

 

6. Betrek de medewerkers.

 

De medewerkers zijn de belangrijkste schakel in het behalen van de doelstellingen. Dat geldt ook voor afval scheiden en afvalpreventie. Betrek de medewerkers bij het maken (en uitvoeren) van de doelstellingen. Maak van het afvalbeleid een gezamenlijk project in de organisatie. Leg het belang van afvalscheiding goed uit en informeer iedereen over de aanpak. Zo is de kans op succes veel groter.

 

7. Print met een pasje

 

Gebruik voor printen een ‘pull systeem’. Daarbij wordt een printopdracht pas uitgevoerd na het scannen van een pasje bij de printer. Dit voorkomt dat iemand papieren print maar deze niet ophaalt.

 

8. Gebruik de afvalscheidingswijzer

 

Voor sommige producten is het duidelijk in welke afvalbak die moeten. Raadpleeg in geval van twijfel de ‘afvalscheidingswijzer’. Deze gratis app geeft aan bij welk soort afval een bepaald product hoort. Dit verkleint de kans dat iets in de verkeerde afvalbak belandt. Zo vermindert de hoeveelheid restafval. Bovendien leren de medewerkers zodoende steeds meer over het juist scheiden van afval.

Geef ook het goede voorbeeld met goed afvalbeleid

 

Herena Waste Management helpt u graag met duurzame afvalscheiding en afvalpreventie binnen uw gemeentekantoor, stadhuis of andere overheidsinstelling. Zo spaart u het milieu, voldoet u aan de regels en geeft u het goede voorbeeld. Wij adviseren u over de best mogelijke oplossing voor uw organisatie, en helpen u om de benodigde kennis te verzamelen. Ook leveren we de gewenste duurzame producten en ondersteunen u bij de interne communicatie. Zo zorgen we samen ook met uw organisatie voor een schonere wereld, met blijvende resultaten.

Vraag naar één van onze verkoopadviseurs

Bel ons: +31 (0)35 6244928

E-mail: info@herena.nl

ma – vr 09:00 – 17:00

Herena Marc Heemskerk

Overheden die wij ondersteunen in het afvalbeleid