Waarom afval scheiden?

Afval scheiden is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afvoer en verwerken. Afval is een grondstof en inzameling aan de bron draagt bij aan een circulaire economie. Zo zijn onder andere plastic en papier zeer goed te recyclen en vermindert u de hoeveelheid restafval. Door het nuttig toepassen van deze afvalstoffen spaart dit nieuwe grondstoffen en energie uit. Minder nadelige effecten voor het milieu en ook de uitstoot van C02 vermindert doordat er minder afval verbrandt hoeft te worden.

Groene groei en circulaire economie

De Rijksoverheid wil dat de groei van de economie niet ten koste gaat van het milieu. En ook niet ten koste van volgende generaties. Dit principe heet ‘groene groei’. En groene groen leidt tot een circulaire economie. Bedrijven en consumenten gaan binnen een circulaire economie verantwoord om met hun afval en grondstoffen. Producten en materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt waardoor er geen afval meer bestaat.
De overheid heeft als doelstelling om in 10 jaar tijd de hoeveelheid restafval met 50% te verminderen en heeft daarom begin 2015 de afvalstoffenbelasting op restafval ingevoerd. Dat betekend dat het afvoeren zo’n 10 tot 20% duurder wordt. Deze belasting is juist ingevoerd om bedrijven meer bewust te maken van de noodzaak van afvalscheiding.

Hoger klimmen op de afvalhiërarchie

Het omgaan met afval wordt duidelijk geïllustreerd met de Ladder van Lansink. De Ladder van Lansink is de bekende afvalhiërarchie van oud-politicus, Ad Lansink. Onderstaande illustratie geeft weer op welke treden de afvalstoffenbelasting van toepassing is. Door hoger te klimmen op de Ladder van Lansink wordt er bespaard op afvalkosten en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Een verbetering van het afvalbeleid door afvalscheiding biedt bedrijven dus ecologische en economische voordelen.