MVO

Herena hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt verankerd in de kernwaarden en de missie van ons bedrijf. Ons MVO-beleid is gebaseerd op de waarden, People, Planet en Profit.

Wij zijn ons als organisatie bewust en nemen onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensen en maatschappelijke omgeving waarin we opereren.  De markt waarin wij ons profileren maakt het mogelijk om onze bijdrage te kunnen leveren. Door duurzame en innovatieve oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te produceren, die een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving

People
De mens staat centraal in de onze bedrijfsvoering en goed ondernemerschap houdt voor ons in dat wij investeren in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en hun omgeving.
Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid werken wij met diverse opleidingsinstituten, leiden mensen op en bieden stageplekken aan. Sociaal werken wij nauw samen met regionale WSW- bedrijven.

Planet
Wij hechten waarde aan maatschappelijk ondernemen en willen daar naar handelen. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en de wereld. Vooropgesteld dat het milieu centraal staat. Door duurzame en innovatieve producten te ontwerpen en toe te passen die ingezet kunnen worden om de milieubelasting te verminderen, leveren wij een bijdrage om de ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Wij hechten waarde aan gebruik en hergebruik van duurzame grondstoffen binnen onze eigen organisatie. Samen met onze afnemers en partners zetten wij ons in om processen te verbeteren en te verduurzamen. Duurzaam ondernemen doen wij door besparingen te realiseren in ons energieverbruik, ons afval gescheiden in te zamelen en door sociaal en duurzaam te produceren volgens de Cradle to Cradle filosofie.

Profit
Wij worden niet alleen gedreven door winst en omzet maar, hechten ook waarde aan onze maatschappelijke en economische bijdrage die we kunnen leveren aan de samenleving. Met onze maatschappelijke betrokkenheid steunen wij organisaties die inzetten op duurzaamheid door onder andere sponsoring en samenwerking.